Favini ima novi papir, Crush Coconut!

CRUSH COCONUT PRIČA

Nakon uzgoja i žetve, kokos se koristi za hranu, kozmetičku industriju i unutar drugih industrijskih sektora. Kokosovo vlakno koje se ne upotrijebi za ove svrhe koristi se kao pulpa u preradi parira, gdje nastupa  Favini magija! Ovaj se materijal obnavlja, mikronizira i dodaje papiru, zamjenjujući cijenjenu netaknutu celulozu. Daje jedinstvenu teksturu i taktilni osjećaj papiru dok istovremeno pomaže planetu. Osim kokosovog vlakna, možemo koristiti i ljusku! Zapravo, vrlo tamnu, gotovo crnu boju papira stvara upravo ljuska. Podvrgava se procesu izgaranja bez emisija koji proizvodi organski ugljen izdvajanjem CO2 iz atmosfere. Drveni ugljen se dodaje u papir, stvarajući njegovu nijansu.