PEFC (PEFC/06-37-03) 
PEFC je međunarodna organizacija koja promiče održivo upravljanje šumama. PEFC je kratica za "Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes" tj. "Program za priznavanje sustava certificiranja šuma". S više od 250 milijuna hektara certificiranih šuma, PEFC je najveći certifikacijski sustav na svijetu. PEFC jamči da broj posječenih stabala nije veći od broja posađenih, kako bi zadržao bioraznolikost. Naglasak je na očuvanju prirodnog staništa flore i faune, kao i zaštita tla i klime.


PEFC - Europapier Certificate

FSC (FSC C017326) 
Naljepnice s logom FSC® (FSC C017326), koje je uveo Forest Stewardship Council® (Vijeće za upravljanje šumama), pruža jamstvo, da je drvo kao osnovna sirovina proizvoda nabavljeno iz ekološki održivog gospodarenja šumama sirovina u skladu s FSC® (FSC C017326) standardima ili poštivanjem kriterija neprekinutog lanca skrbi FSC® (FSC C017326) u prometu drvnim proizvodima. 


FSC - Europapier Certificate

Europska eko oznaka (Eko cvijet)
Europska eko oznaka za proizvode od papira je sveobuhvatna eko oznaka koja se primjenjuje na svježim i recikliranim vlaknima i definira kriterije u vezi emisije, potrošnje energije, podrijetla sirovina i određenih kemikalija.
 

Nordic Swan (Nordijski labud)
Nordic Swan sveobuhvatna eko oznaka za proizvode od papira koja se primjenjuje na svježa i reciklirana vlakna i definira kriterije u vezi emisije, potrošnje energije, podrijetla sirovina i određenih kemikalija.

Ugljik neutralni proizvodi
Određuje jesu li emisije stakleničkih plinova koje vode globalnom zatopljenju vezane uz proizvodnju određenog proizvoda neutralne, zahvaljujući investicijama koje financiraju obnovljive izvore energije kao što su vjetroelektrane, solarne ćelije ili poboljšanja energetske učinkovitosti.

Blue Angel (Plavi anđeo)
Blue Angel je sveobuhvatna eko oznaka koja se odnosi na proizvode koji su isključivo ili u velikoj mjeri načinjeni od recikliranih vlakana te definira kriterije glede razreda kvalitete iskorištenog recikliranog papira i kemikalija. 

 

Certified Green Energy (Green-e)
Oznaka Green-e (zeleno-e ) prepoznatljiv je simbol koji pomaže potrošačima da prepoznaju proizvode koji u svom procesu proizvodnje koriste obnovljive izvore energije. Ova oznaka potvrđuje da energetski certifikati obnovljivih izvora (Renewable Energy Certificates-REC) zadovoljavaju stroge standarde za zaštitu životne sredine i zaštitu potrošača.

 Energija vjetra

Oznaka simbolizira uporabu električne energije pri proizvodnji papira, nastalu korištenjem vjetra kao obnovljivog izvora energije.