USLUGA PRIKUPLJANJA I GOSPODARENJA OTPADOM!

Tvrtka Europapier Adria kao vodeći veletrgovac papirom u regiji ima neprijepornu odgovornost prema okolišu i to je izazov koji rado prihvaćamo. Tijekom posljednjih nekoliko godina, neprestano povećavamo našu suradnju s certificiranim tvornicama papira, podržavajući i potičući održivi razvoj. Jedno od naših opredjeljenja je poslovati kao ekološki osviještena tvrtka.  

Budući da poštujemo prirodu, cilj nam je smanjiti poslovni utjecaj na okoliš na najmanju moguću mjeru. Osim težnje za najvećom učinkovitosti, glavni naglasak stavili smo i na nove aktivnosti zaštite okoliša i smanjenje ekološkog utjecaja naših poslovnih partnera kroz pružanje usluge sakupljanja i održivog gospodarenja otpadom sukladno pozitivnoj zakonskoj regulativi.

Početkom Veljače 2018. otvorili smo novi Depo za gospodarenje svim kategorijama otpada u Zagrebu (Industrijska ulica Sesvetski Kraljevec) koji je opremljen opremom u skladu s najnovijim tehničkim rješenjima za potrebe sakupljanja i obrade otpada. Investirali smo u svu potrebnu opremu za sakupljanje (kontejnere) i prijevoz otpada (specijalizirana vozila za prijevoz otpada) kako bi mogli zadovoljiti sve zahtjeve za gospodarenje otpadom za potrebe tiskarska. 

Zahvaljujući investicijama u opremu i djelatnike u mogućnosti smo zbrinjavati sve vrste otpada iz tiskarske djelatnosti.

Investiramo u najučinkovitiju opremu za sakupljanja otpada – za bolji okoliš.
•    Djelatnost sakupljanja otpada
•    Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
•    Djelatnost prijevoza otpada
•    Djelatnost trgovanja otpadom
•    Djelatnost zbrinjavanja otpada


Pridružite nam se i sačuvajmo okoliš zajedno ! 
Europapeir Adria d.o.o.
office@europapier.hr