Kuverte mogu biti bez prozora i s prozorom na lijevoj ili desnoj strani. Isto tako razlikuju se po klapnama na dužoj strani ili užoj strani kuverte.

Dimenzije kuverti:

DIN format  mm envelope bag
C6 114 x 162 Yes No
B6 125 x 176 Yes No
C6 / 5 114 x 229 Yes No
C5 / 6 (= DL) 110 x 220 Yes  No
C5 162 x 229  Yes  Yes 
B5 176 x 250 No  Yes 
C4 229 x 324 Yes  Yes 
B4 250 x 353   No Yes